Territori d'àmbit d'actuació

La demarcació de Lleida té una superfície de 12.168 km2, essent la més extensa de Catalunya. L’àmbit del PECT el formen les comarques en les que es concentra la producció porcina: el Pallars Jussà, la Noguera, el Solsonès, la Segarra, l’Urgell, el Pla d’Urgell, el Segrià i les Garrigues, amb un total de 7.929 km2.

El sector agrari hi té un pes molt rellevant, el 10,7% del PIB. Segons dades del Projecte mapeig dels clústers de la província de Lleida, la facturació del sector porcí representa el 75% de la del sector agroalimentari de la província i ocupa quasi bé 2.500 persones a  les quals  cal afegir les corresponents a les 2.874 explotacions censades el 2014.

En termes relatius el sector porcí lleidatà representa un 57,07% dels cens d’animals i un 47,73% del cens d’explotacions catalanes,  mentre que només representa el 13,92% dels sacrificis. Aquest fet assenyala l’alt grau d’especialització del sector porcí de Lleida al voltant de la producció primària.