Porcí Sanitat

Grupo de Sanejament Porcí (GSP)
L’objectiu de l’operació PORCI-SANITAT és la de crear una eina informàtica que, a partir de l’anàlisi espai-temporal de dades clíniques d’explotacions porcines de la província de Lleida, es pugui preveure quan i on es produiran nous brots de les malalties, en temps real.

Sanidad
Objectius específics
 1. Aprofundir en sistemes de registre i anàlisi de dades espai-temporal
 2. Desenvolupar sistemes de predicció d’un esdeveniment (malalties) en una regió a partir de dades històriques.
Actuacions
 1. Anàlisi de dades històriques de registre de malalties
 2. Desenvolupament d’una aplicació informàtica per a mòbils
 3. Validació en camp de l’aplicació
 4. Es recolliran les dades al camp a temps real en 2 minuts de dedicació
 5. Anàlisi de dades i retorn de resultats
Sanidad
Resultats esperats
 1. Creació d’una eina informàtica de registre de malalties
 2. Software específic per a la predicció de risc de malaltia
 3. Material de difusió de resultats obtinguts
 4. Prevenció de malalties