Socis

Socis no beneficiaris

ANPROGAPOR
Entitat participant no beneficiària

L'Associació Nacional de Productors de Bestiar Porcí (ANPROGAPOR), es va constituir l'1 de juliol de l'any 1977 per defensar els interessos dels ramaders de el sector porcí. El seu àmbit territorial és estatal i agrupa socis de les diferents CCAA d'Espanya. És una entitat sense ànim de lucre. Representa prop de el 85% n de la producció porcina espanyola i de el 65% de la catalana. A Lleida representa més de l'85%, és per tant la més representativa en l'àmbit territorial de l'PECT.

ANGROGAPOR assessora, promou programes de formació i informa als seus socis de tot el que necessiten saber en relació a el sector porcí, i defensa els seus interessos davant les administracions de l'Estat Espanyol i de la Unió Europea.

Els fins de l'associació són entre d'altres, a) l'estudi i proposta de solucions als problemes de la producció porcina i la col·laboració amb les administracions per al desenvolupament eficaç de el sector b) col·laborar amb les administracions en l'àmbit de la sanitat de la producció porcina i la defensa de les condicions sanitàries c) l'assessorament als seus socis sobre les disposicions vigents (UE, Espanya, CCAA) que puguin afectar la regulació i ordenació de el sector d) promoure programes de formació de ramaders, tècnics veterinaris, encarregats , capatassos i obrers d'explotacions i) informar de les activitats de l'associació.

Els socis de ANPROGAPOR són: Associacions estatals, regionals o provincials de productors de porcí, cooperatives, empreses integradores, granges integrades, S.A.T, Agrupacions de Defensa Sanitària, empreses ramaderes i ramaders individuals. Ramaderies de selecció, multiplicació, hibridació, producció, engreix, tant en ramaderia intensiva com extensiva.

Els camps d'actuació de ANPROGAPOR són, els Ministeris d'Agricultura i Medi Ambient, d'Economia i Competitivitat, Sanitat, Serveis Socials i igualtat, les conselleries d'agricultura de les CCCAA, forma part de les associacions, plataformes i grups de treball de la Comissió Europea més importants, ocupa la vicepresidència primera de COPA-COGECA, en els grups de treball de carn de porcí i de sanitat i benestar animal.

Patronato de Promoción Económica de la Diputación de Lleida
Entitat participant no beneficiària

El Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida va ser constituït per la Diputació de Lleida el 1997 com un organisme autònom local, i té personalitat jurídica i patrimoni propis per al compliment dels seus fins. Va ser creat per donar suport a les polítiques públiques adreçades a el desenvolupament econòmic de les terres de Lleida. Des de la seva creació, el Patronat ha treballat en xarxa amb altres entitats de promoció econòmica del territori, dinamitzant i creant projectes. El Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida té gran experiència en la gestió de fons europeus liderant i executant projectes de desenvolupament econòmic amb el Fons de Cohesió, FEOGA, LEADER +, PRODER, FEDER, INTERREG IIIA, IVA INTERREG, i FSE, els ascendeixen a la quantitat aproximada de 22 milions d'euros.

Socis beneficiaris

Diputación de Lleida
Entitat representant

La Diputació de Lleida és la institució supramunicipal que representa i dóna suport als ajuntaments de la demarcació i, per tant, a tots els lleidatans. La corporació ha significat per a l'exercici d'un municipalisme compromès amb les persones, la defensa del món local i la projecció internacional de les terres de Lleida.

L'acció de govern es centra en el desenvolupament de polítiques en favor de el desenvolupament integral del territori i, amb especial atenció, els serveis i les accions que enforteixen la comunitat. L'Institut d'Estudis Ilerdencs, el Patronat de Turisme, el Patronat de Promoció Econòmica, l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals i el Centre Europeu d'Empreses i Innovació són organismes creats per la Diputació. Una societat capçalera ho és també en investigació. Conjuntament amb l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, la Diputació impulsa un centre de referència internacional en recerca, que estarà connectat amb el Centre d'Estudis Porcins de Torrelameu. També té en marxa una convocatòria de beques adreçada a estudiants de medicina per fomentar la recerca en el territori i evitar fuga de talent. A més, les col • lacions amb l'IRTA i la UdL han permès plantejar projectes d'experimentació de reg a la zona de Maials i d'introducció apícola a Lleida.

La Diputació de Lleida, que lidera i impulsa la promoció econòmica de les comarques de les terres de Lleida, assumeix com a entitat que representa la coordinació de el projecte, les operacions i actuacions en el marc d'aquest PECT, que s'executaran conjuntament amb les entitats sòcies.

Universidad de Lleida
Entitat sòcia

La UdL combina una llarga i fructífera tradició universitària amb una estructura jove i dinàmica que aposta decididament per una formació i una investigació de qualitat, per uns avançats mètodes docents i per la internacionalització. Distingida amb el Campus d'Excel·lència Internacional pel projecte IBERUS, té una gran vinculació amb el seu entorn productiu territorial; la UdL gaudeix d'un posicionament rellevant pel que fa als estudis agronòmics i forestals, però també en els estudis en altres àmbits de coneixement.

Actualment, la UdL és la quarta millor universitat d'Espanya en docència i la setena en investigació, segons l'estudi Rànquings ISSUE 2015, la 6a posició a Espanya en impacte normalitzat (CyD 2012) i la 2a posició a Espanya en excel·lència i lideratge (CyD 2014).

La Universitat de Lleida ha aconseguit al llarg dels anys situar-se en una posició rellevant en diferents àmbits de recerca. Disposa de 111 grups de recerca que desenvolupen la seva activitat en àrees de coneixement molt diferents, dels quals 44 són grups consolidats reconeguts per la SGR i amb l'investigador principal membre de la UdL. Aquests grups de recerca han tingut reconeixement en l'àmbit internacional. L'Anell de Recerca UdL, agrupa les seves diferents instituts d'investigació i pretén impulsar la seva visibilitat així com la transferència de coneixement, peça fonamental en l'estructuració de la capitalitat agroalimentària de Lleida a l'Euroregió.

La Universitat de Lleida executarà les operacions Porcí-Eficient

Grupo de saneamiento porcino
Entitat sòcia

El Grup de Sanejament Porcí (GSP) és l'eina sanitària de Lleida. És una associació sense ànim de lucre que aglutina tots els propietaris d'animals de les Terres de Lleida i formada per ramaders independents, cooperatives i empreses integrades a parts iguals. La raó de ser de l'GSP és la millora de l'estat sanitari, aconseguint la major rendibilitat de l'explotació.

Constituït el 1995, s'ha convertit en el laboratori porcí de Catalunya, emparats en la resolució AAM / 2492/2011, treballant estretament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) i altres administracions com el Ministeri de Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) i amb la realització d'actuacions en la resta d'Espanya.

El Grup de Sanejament Porcí executarà l'operació PORCÍ-SANITAT.

Centro de Estudios Porcinos de Torrelameu
Entitat sòcia

El Centre d'Estudis Porcins és un consorci, amb seu a Torrelameu, que va ser constituït al juny de 1999 i està integrat per la Diputació de Lleida, el Consell Comarcal de la Noguera, l'Ajuntament de Torrelameu i la Universitat de Lleida.

El Centre neix amb el desig de col·laborar amb el sistema productor de carn porcina, contribuint a l'diàleg i aproximació entre els diferents components de el sector. Neix seguint el model d'institució ja consolidada en altres països.

El Centre d'Estudis Porcins, té com a objectiu desenvolupar activitats docents, experimentals i de transferència de tecnologia en l'àmbit de la producció porcina.

El CEP, té una clara vocació formativa i d'estudi. L'activitat formativa, es pot dividir en tres grups clarament diferenciats. D'una banda vol servir de suport a les escoles de formació professional. D'altra banda, participar molt directament en la formació universitària, col·laborant amb la UdL i també la realització de cursos i seminaris propis destinats a tots els agents implicats amb el sector porcí. Aquests cursos i seminaris podran estar promoguts per propi CEP o amb la col·laboració de diverses empreses i associacions o institucions lligades a el sector.

El Centre d'Estudis Porcins de Torrelameu executarà l'operació PORCÍ-TECNOLÒGIC.

Ayuntamiento de Alcarràs
Entitat sòcia

Alcarràs és un dels municipis que integren la comarca del Segrià. Situat a l'extrem occidental de la comarca, en contacte amb el Baix Cinca i limita amb els termes de Saidí i Fraga, tots dos de el Baix Cinca, i amb els segrianencs de Torres de Segre, Sudanell, Gimenells, el Pla de la Font i la capital Lleida, de la qual està només a 8 quilòmetres.

La vila d'Alcarràs es caracteritza per una economia basada principalment en l'agricultura i la ramaderia, encapçalant la llista de municipis amb el cens agrícola més important de Catalunya. També té el nombre més alt de caps de bestiar porcí (197.629, segons dades de 2014 de l'SIR). En els últims anys també disposa d'una xarxa de polígons industrials extensa, en la qual es reuneix indústria agroalimentària i de serveis.

Periòdicament el municipi, conscient de la importància d'aquests dos sectors, organitza jornades informatives i de debat i també fires al voltant d'aquests àmbits com les Jornades de l'Porcí d'Alcarràs, el Fòrum Nacional de l'Préssec i la Nectarina d'Alcarràs i la Fira de l'Comerç i el rebost d'Alcarràs.

L'Ajuntament d'Alcarràs executarà l'operació PORCÍ-DEJECCIONS.