Porcí Eficient

Universitat de Lleida

L’objectiu de l’operació PORCÍ-EFICIENT és la de contribuir a la identificació i implantació de les Millors Tècniques Disponibles (MTD) per a la producció porcina de futur (qualitat, eficient, respectuosa amb el medi ambient i sostenible)

PECT Porcino eficiente
Objectius específics
 1. Desenvolupar i contrastar tecnologia per a la optimització de l’alimentació en porcí
 2. Desenvolupar i contrastar tecnologia per a la optimització de l’ús de l’aigua en les explotacions porcines
 3. Reduir l’impacte ambiental de les explotacions porcines en origen(dejeccions i emissions de gasos)
 4. Avaluar la petjada de carboni en la cdena de la carn de porcí de les terres de Lleida
 5. Transferir tecnologia per a la optimització de la producció del porcí(alimentació, ús de l’aigua, maneig ventilació, maneig purins,...)
 6. Contrastar i transferir tecnologia pel tractament de purins
 7. Avaluar la petjada de carboni en la cadena de la carn de porcí de les terres de Lleida
Actuacions
 1. Avaluació en granja pilot i en granja comercial de diferents estratègies alimentaries (pinso i aigua) per a reduir les emissions 
 2. Avaluació en granja pilot i en granja comercial de diferents estratègies en el maneig dels purins per a reduir les emissions
 3. Contrastació d'alternatives en el maneig de la ventilació (hivern i estiu) per a garantir el confort dels animals i per a reduir les emissions de gasos.
 4. Estudis al llarg de la cadena de carn porcina (aliment-animal-adob) per a determinar la petjada de carboni.
 5. Activitats de demostració (tallers, visites,...) i divulgació (conferencies, jornades,...) dels resultats obtinguts en el projecte
PECT Porcino eficiente
Resultats esperats
 1. Eines informàtiques per a l’ajut en la gestió i aplicació en granja de les millors tècniques disponibles per a porcí (MTD-Porcí)
 2. Fitxes tècniques per a la divulgació de resultats obtinguts amb les diferents MTD contrastades
 3. Manual per a la gestió eficient de les explotacions porcines
 4. Quantificar la petjada de carboni com un valor positiu per incrementar la qualitat de la carn porcina produïda a les contrades de Lleida
 5. Transferència tecnològica a empresaris, tècnics i ramaders que participen en les activitats de demostració i divulgació per desprès incorporar les tecnologies a nivell empresarial