Porcí Tecnològic

Consorci Centre d’Estudis Porcins
L’objectiu de l’operació PORCÍ-TECNOLÒGIC és la de contribuir a la incorporació de tecnologia que ha de permetre donar el valor econòmic i social que té, i ha de tenir, la carn porcina en la cadena alimentària de la nova societat de benestar.

PECT Procino Tecnológico
Objectius específics
 1. Disposar d'infraestructures i instal·lacions tecnològiques avançades per contractar i transferir innovacions i així poder donar el suport a les empreses del sector porcí
 2. Demostrar la importància de la incorporació de la tecnologia i de noves eines de la informació en els processos de producció animal de porcí i poder realitzar estudis d'impacte comparatiu amb altres especies animals 
 3. Contribuir a la formació de personal especialitzat (formació professional i universitària) en sistemes de producció animal amb criteris de sostenibilitat
 4. Ajudar a educar a la societat en la justa valoració de la producció animal (cas del porcí de Lleida) i la seva contribució al desenvolupament de les zones rurals i al estat del benestar
Actuacions
 1. Adaptar/construir, gestionar i manejar les instal·lacions d'una granja de porcí de reproductores tecnològicament avançada (SmartFarm) per a ser utilitzada com a granja pilot i com a tecno-escola (contrastació transferència de tecnologia i formació de tècnics especialitzats) així com adquirir, els terrenys necessaris per l'execució del objectiu.
 2. Adaptar/construir, gestionar i manejar les instal·lacions d'una unitat ramadera modular i polivalent per a ser utilitzada com a granja pilot (Smart Farm) i com a tecno-escola (contrastació transferència de tecnologia i formació de tècnics especialitzats), així com adquirir, els terrenys necessaris per l'execució de l'objectiu
 3. Equipar les granges tecno-escola anteriorment citades amb les últimes tecnologies (alimentació de precisió, sistemes intel·ligents de control, sistemes de captació i transmissió de dades i d'imatges, sistemes innovadors de gestió de dejeccions...) per a poder esdevenir un model de granja a introduir en l'entorn rural
 4. Equipar les granges pilot tecno-escola amb sistemes demostratius per el tractament eficient de dejeccions i purins
 5. Accions d'avaluació i demostració de noves tecnologies aplicades a la producció de carn de porc
 6. Accions de formació de personal especialitzat i de formació i informació 
 7. Equipar les granges pilot tecno-escola amb la infraestructura complementària necessària per a poder acollir diferents grups socials en activitats de visita i de tallers
PECT Procino Tecnológico
Resultats esperats
 1. Granja pilot de porcí (tecno escola)
 2. Granja pilot com unitat ramadera modular polivalent (tecno-escola)
 3. Equipament de les granges pilot amb les últimes tecnologies (SmartFarm)
 4. Jornades de demostració de noves tecnologies a ramaders, tècnics i empresaris del sector porcí
 5. Tallers de formació per a escoles del sistema educatiu de primària, secundaria, Institut i Formació professional
 6. Activitats de formació practica i immersió en granja per alumnes universitaris (grau, post-grau i doctorat)
 7. Jornades d'acollida obertes a la societat en general per sensibilitzar el paper de la cadena alimentària de la carn de porcí i la seva implicació en la societat i en el desenvolupament rural de les comarques de Lleida