Porcí de Lleida

la producció sostenible intel·ligent

Projecte d'especialització i competivitat territorial (PECT)

PECT Porcí de Lleida

Porcí de Lleida

la producció sostenible intel·ligent

Projecte d'especialització i competivitat territorial (PECT)

PECT Porcí de Lleida

Porcí de Lleida, la producció sostenible intel·ligent

La indústria agroalimentària representa una de les activitats econòmiques més importants a Catalunya i juga un paper fonamental en l’economia de les terres de Lleida. El sector porcí, té a Lleida, un paper rellevant, en termes de producció, transformació, ocupació i valor afegit, amb la presència de grups empresarials molt potents, i una xarxa d’explotacions intensives que s’estén per bona part del territori.

Dins del sector agroalimentari animal de la demarcació, el porcí hi té un pes molt important. Es calcula que és del 75% en termes de facturació. En termes d’ocupació també ho és ocupant a gairebé 2.500 persones en la indústria. A aquestes xifres cal afegir-hi les corresponents a les 2.874 explotacions censades el 2014.

Lleida és un referent a escala espanyola i europea en producció porcina, amb empreses amb projecció internacional com Vall Companys SA, Corporació Alimentària de Guissona SA o Leridana de Piensos SA.

Imagen + descripción
Imatge
pres2
Descripción

Lleida lidera la distribució de cens porcí a Catalunya, amb 4.256.070 caps (57,07%), seguida per Barcelona (24,65%), Girona (11,71%) i Tarragona (6,56%). També es situa en primera posició pel que fa al nombre d’explotacions porcines, concentrant un 47,73 % de les existents a tot Catalunya, molt per sobre de la resta de demarcacions.

El Pla Estratègic per a l’adaptació de l’estratègia RIS3CAT a la demarcació de Lleida, elaborat per la Diputació, estableix com a objectiu central per al sector porcí, la producció intel·ligent i sostenible com a eixos competitius.

D’acord amb el Pla, l’objectiu estratègic general del PECT és impulsar la recerca, la innovació, la transferència de resultats i l’ús de les tecnologies facilitadores transversals, especialment les TIC, en la producció porcina amb la finalitat d’optimitzar-ne l’eficiència , millorar la sanitat, i transformar les dejeccions ramaderes en recursos fertilitzants, en línia amb els principis de l’economia circular.

Els objectius estratègics

Aplicació de tecnologies

Aplicació sistemàtica de les tecnologies facilitadores transversals, especialment les TIC.

Avaluar les MDT

Avaluar les MDT en les condicions del biosistema porcí de Lleida i transferir-les al sector.

Gestió purins i fertilitzants

Millorar el tractament i gestió de purins, i ampliar l’abast d’aquests com a recursos fertilitzants.

Millorar la sanitat

Millorar la sanitat de les explotacions, per incidir sobre els costos, competitivitat, qualitat de producció i imatge del sector.

Tècniques d'alimentació

Innovar i desenvolupar tècniques d’alimentació animal, que optimitzin el consum i redueixin l’impacte ambiental.

Apostem pel porcí de Lleida

Entitat representant
Entitat sòcia
Entitat sòcia
Entitat sòcia
Entitat sòcia
Entitat participant no beneficiària
Entitat participant no beneficiària

Premi el botó per descarregar el fitxer de context.