PECT Porcí de Lleida

Porcí de Lleida

la producció sostenible intel·ligent

Projecte d'especialització i competivitat territorial (PECT)

PECT

L'Objectiu estratègic general del PECT “Porcí de Lleida, la producció sostenible intel·ligent” és impulsar la recerca, la innovació, la transferència de resultats i l’ús de les tecnologies facilitadores transversals, especialment es TIC, en la producció porcina amb la finalitat d’optimitzar-ne l’eficiència, millorar la sanitat i transformar les dejeccions ramaderes en recursos fertilitzants, en línia amb els principis de l’economia circular.

PECTS Coordinats per la diputació de Lleida

Altres projectes relacionats del territori