Ponència del Porcí tecnològic a la Fira Sant Miquel 2021
07 octubre 2021

Aporta valor a la producció porcina

Enviat per manager el dj., 07/10/2021 - 12:51

L'investigador i professor Gerardo Blanco realitza la ponència del Porcí Tecnològic en la Fira Sant Miquel 2021 (Lleida).

La Diputació de Lleida, en el marc del projecte PECT “Porcí de Lleida, la producció sostenible intel·ligent” coordina l’operació “Porcí Tecnològic” que lidera el Centre d’Estudis Porcins (CEP) ubicat a Torrelameu. El seu objectiu es dotar al sector porcí d’una potent eina de transferència tecnològica que sigui referent en la disminució de l’impacte ambiental i optimització de recursos amb un model de criança d’economia circular.

El porcí es un sector estratègic a Catalunya, pel seu pes al PIB i per la seva capacitat de fixar població als nuclis rurals, i per sobreviure i continuar vertebrant aquest espai ha d’avançar en totes aquelles tecnologies que siguin útils per garantir la seva sostenibilitat.

L’eina més potent d’aquesta operació serà la construcció d’una granja tecnològica en els terrenys adquirits per la Diputació de Lleida enfront del Centre d’Estudis Porcins. Aquesta granja ha de donar suport tècnic a les empreses del sector, formar en els sistemes més innovadors als universitaris i alumnes de Formació Professional i estar oberta als ramaders professionals i a tota la societat que vulgui conèixer de primera ma el que s’està fent en la cria porcina moderna.

En resum, l’objectiu es disposar d’un model de granja de futur de primer nivell integrada de manera harmònica en l’entorn de Torrelameu.

A les seccions habituals d’una granja porcina com son la quarantena, les maternitats, gestació i zona de cobriment control s’incorporaran tecnologies que millorin el benestar de les truges com la lactació en llibertat i la cobrició en parc i l’equipament necessari per al control total de la producció, comportament dels animals i impacte ambiental, com es el maquinari d’alimentació de precisió, monitorització de l’aigua, monitorització d’estocs, control de les emissions d’amoníac i diòxid de carboni, seguiment del benestar del animals per imatges, so i xips biosensors, control integral de la bioseguretat, control de les emissions a la bassa d’efluents i monitorització de diferents sistemes per al seu tractament.

Tots aquests sensors poden enviar informació a un servidor on s’emmagatzema i processa. La gestió d’aquestes dades serveix per establir patrons i predir el resultat de qualsevol decisió de caire sanitari, nutricional, ambiental o de maneig. A banda, les tecnologies TIC permeten compartir a temps real tota la informació que es va generant entre els responsables del funcionament de la granja: encarregat, veterinari, responsable de producció de la integradora, responsable de comandes... gràcies a dispositius intel·ligents.

A dia d’avui el Centre d’Estudis Porcins disposa dels equips necessaris per dissenyar tallers de control ambiental, on d’una manera segura podem reproduir les condicions més extremes i comprovar els seus efectes sobre la qualitat de l’aire i el grau d’emissions. Pot igualment mostrar diferents equipaments per allotjar en llibertat les truges en maternitat, sistemes de pesatge amb captura automàtica de dades, comptadors electrònics d’aigua i la integració de les dades de tots els sensors existents creant corbes patró i eines predictives.

El Parc Tecnològic de Tractament d’Efluents és una altra eina de transferència tecnològica i aprenentatge que s’està construint en els terrenys de nova adquisició. S’instal·laran diferents sistemes innovadors de tractament per valorar la seva utilitat i rendiment de manera objectiva. En aquest moment s’estan tancant els acords per instal·lar un sistema de refredament per reduir les emissions a bassa amb aprofitament energètic, un altre d’oxigenació en flux laminar per reduir la pèrdua de nutrients durant l’emmagatzematge, un sistema d’evaporació sense emissions de l’aigua dels efluents utilitzant exclusivament energies renovables i un sistema d’oxidació de la matèria orgànica amb ozó.

Difusió per les xarxes socials:

Comparteix