Ponència del Porcí Eficient a la Fira Sant Miquel 2021
07 octubre 2021

La cria porcina moderna: ús eficient de recursos i control d'emissions

Enviat per manager el dj., 07/10/2021 - 13:21

L'investigador i professor Joan Cartanyà realitza la ponència del Porcí Eficient en la Fira Sant Miquel 2021 (Lleida).

L’aigua és un recurs imprescindible per la producció de carn de porc, però aquest recurs natural és escàs i any rere any la quantitat d’aigua potable es redueix a causa de la contaminació. Per aquest motiu i molts altres, és molt important que el sector porcí l’utilitzi l’aigua de manera eficient i sostenible. Per això, des del PECT Porcí de Lleida, la producció sostenible intel·ligent s’han realitzat tot un seguit d’estudis per millorar la gestió de l’aigua (caracterització dels abeuradors, condicions de treball dels abeuradors, monitorització del consum de l’aigua, ...). Per poder fer arribar tota aquesta informació al sector porcí s’ha redactat la “Guía para la gestión del agua en la explotación porcina”.

La petjada hídrica de la producció de carn s’ha reduït un 30% els últims trenta anys, d’aquesta petjada només el 2% de l’aigua és consumida en les explotacions. El 98% correspon a la resta d’activitats de la cadena càrnica, principalment de l’obtenció de les matèries primeres per la fabricació dels pinsos. Per aquest motiu, és molt important fer un ús eficient de l’alimentació en les granges de porc. Aquí entra en joc, l’alimentació de precisió que ens podria permetre reduir els costos de l’alimentació, la petjada hídrica, el contingut de nitrogen en els purins... Uns dels principals objectius del projecte és estudiar diferents sistemes d’alimentació, per poder valorar com efecte en la producció de carn i quins avantatges i inconvenients tenen els diferents equips. Aquests estudis s’estan realitzant al Centre d’Estudis Porcins.

Una altre bloc del projecte és el control de les emissions, en especial les d’amoníac. Durant aquest projecte s’han pogut quantificar les emissions que es generen durant l’engreix dels animals. S’ha estudiat com afecta la ventilació i la temperatura en les emissions per poder reduir l’impacte que tenen les explotacions porcines. Tota aquesta informació s’ha recollit a la “Guía para la minimización de las emisiones de gases en las granjas porcines” i en altres articles publicats en revistes de referència del sector porcí.

Difusió a través de les xarxes socials:

Comparteix